PostHeaderIcon Về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

Theo quy định tại Nghị định số 33/2003/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 6-7-1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
1)-Việc áp dụng các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật lao động theo điều 84, điều 85 của Bộ luật Lao động được quy định như sau :
1.1)- Hình thức khiển trách :
Bằng miệng hoặc bằng văn bản được áp dụng đối với người lao động phạm lỗi lần đầu, nhưng ở mức độ nhẹ.
1.2)- Hình thức kéo dài thời hạn nâng bậc lương không quá sáu tháng hoặc chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là sáu tháng hoặc cách chức :
Được áp dụng đối với người lao động đã bị khiển trách bằng văn bản mà tái phạm trong thời hạn ba tháng kể từ ngày bị khiển trách hoặc những hành vi vi phạm đã được quy định trong nội quy lao động.
Người sử dụng lao động căn cứ vào mức độ vi phạm kỷ luật của người lao động, tình hình thực tế của doanh nghiệp và hoàn cảnh của người lao động để lựa chọn một trong ba hình thức nói trên.
1.3)-Hình thức sa thải :
Được áp dụng đối với người lao động vi phạm một trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao động và đã cụ thể hóa trong nội quy lao động được quy định như sau :
Người lao động vi phạm một trong các trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao động, nếu hành vi vi phạm đó chưa có đầy đủ hoặc khó xác định chứng cứ thì yêu cầu cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh, kết luận để làm căn cứ xử lý kỷ luật ;
Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong một năm mà không có lý do chính đáng được tính trong tháng dương lịch, năm dương lịch (các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm : Bị thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở y tế được thành lập hợp pháp, các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động).
2.Thời hiệu để xử lý vi phạm kỷ luật lao động :
Tối đa là ba tháng, kể từ ngày xảy ra hoặc phát hiện vi phạm; trường hợp có hành vi vi phạm liên quan đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh của doanh nghiệp thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là sáu tháng.
3)-Không được xử lý kỷ luật lao động :
Đối với người lao động đang trong thời gian: Nghỉ ốm đau, điều dưỡng, nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động; bị tạm giam, tạm giữ; chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao động; người lao động nữ có thai, nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, người lao động nam phải nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.
Khi hết thời gian quy định nói trên, nếu còn thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động thì người sử dụng lao động tiến hành xử lý kỷ luật lao động ngay, nếu hết thời hiệu thì được khôi phục thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động, nhưng tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.
 
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
BẤM SỐ TỔNG ĐÀI: 1088
Tel 1: BẤM SỐ 0 (GẶP ĐIỆN THOẠI VIÊN)
Tel 2: YÊU CẦU CHUYỂN MÁY GẶP VPLS CHỢ LỚN
Fax: 08 39 79 8334

Tư vấn: Dân sự-Lao động-Tiền lương-Thi hành án

Tư vấn: Hợp đồng-Hôn nhân-Dân sự-Đăng ký kết hôn-Thủ tục nhận cha mẹ con

Tư vấn: Đầu tư-ĐKKD-Doanh nghiep.

Tư vấn: Hình sự-Đất đai-Bảo hiểm-Thừa kế-Thủ tục HC

Tư vấn: Lao động-Dân sự-Đầu tư-Hôn nhân và gia đình

Tưvấn: Thừa kế-Hình sự-Tài sản-Lao động
 
HÌNH ẢNH VĂN PHÒNG


 
LIÊN KẾT HỮU ÍCH